Η ΑΞΙΑ

Η αξία

Έχοντας κανείς υπόψη του το θεσμικό πλαίσιο αλλά και την ισχύ του συμβολαιογραφικού εγγράφου διαπιστώνει εύκολα ότι το λειτούργημα αυτό πρέπει να υπηρετείται από ανθρώπους με ιδανικά που αντιλαμβάνονται την αξία του ρόλου τους για το σύνολο της κοινωνίας αλλά και το δημόσιο συμφέρον.

Ο συμβολαιογράφος παραμένει ο θεματοφύλακας της εγκυρότητας των συμφωνιών σε όλους τους τομείς δικαίου (πολεοδομικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο)  διασφαλίζοντας το συμφέρον όλων των μερών της συναλλαγής.

Η εταιρεία συμβολαιογράφων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΥ μέσα από το όραμα και τις αξίες που την διακατέχουν αποτελεί κύριο μοχλό στο σύστημα της «προληπτικής δικαιοσύνης» προσφέροντας συμβολαιογραφικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.