Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Η εξέλιξη

Ο τρόπος άσκησης της σύγχρονης συμβολαιογραφίας είναι άρρηκτα πλέον συνδεδεμένος με την τεχνολογία καθώς πληθώρα online εργαλείων απαιτούνται τόσο για την ολοκλήρωση διάφορων συμβολαιογραφικών πράξεων, όσο και για την ηλεκτρονική διαβίβασή τους και την καταχώρηση τους στις αντίστοιχες ψηφιακές βάσης όπως αυτή της εταιρείας του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΕΚΧΑ Α.Ε.).

Για παράδειγμα υπηρεσίες όπως η Υ.Μ.Σ. (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ/ONE-STOP-SHOP) για την ίδρυση εταιριών, η οριστικοποίηση των πιστοποιητικών του ΕΝΦΙΑ και ο έλεγχος εγκυρότητας των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης,  είναι απαραίτητες για πολλές από τις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες που παρέχουμε.

Καθώς νέες εξελίξεις έρχονται διαρκώς όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου, η εταιρεία συμβολαιογράφων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΥ δεσμεύεται σε όλους τους συμβαλλομένους να είναι πρωτοπόρος και να συμπεριλαμβάνει άμεσα κάθε τεχνολογική πρόοδο που εξυπηρετεί τις συναλλαγές και έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρουμε σύγχρονες υπηρεσίες, τάχιστα και έγκυρα.