ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρία συμβολαιογράφων Αθανάσιος Δράγιος – Ελένη Δράγιου (εφεξής η «Εταιρία» ή «εμείς» ή «μας») εκτιμά την ιδιωτική σας ζωή και δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

    1. Συλλογή & αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Δεν συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, δεν γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.

Δεν θα σας ζητηθούν ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο, άλλου είδους στοιχεία για την προσωπικότητά σας και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα μας, εφόσον δεν απευθύνετε ερώτημα προς εμάς. Σε περίπτωση που ζητηθούν επιπλέον στοιχεία, αυτά θα γίνονται μέσω προσωπικής αλληλογραφίας και θα αφορούν αποκλειστικά στην επίλυση του ζητήματος που θέτει ο χρήστης.

    2. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους ακόλουθους σκοπούς:

    • Για να απαντήσουμε στις αιτήσεις επικοινωνίας που μας υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

    • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και για την εκτέλεση των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί.

    • Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

   3. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώσουμε την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των πληροφοριών επικοινωνίας που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Τα παραπάνω αποτελούν την πολιτική απορρήτου της Εταιρίας συμβολαιογράφων Αθανάσιος Δράγιος – Ελένη Δράγιου και ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας μας.