ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

IMG_1080

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη των πελατών μας τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο να έχουν έναν συνεργάτη που να μπορούν να εμπιστευτούν σε ότι αφορά τις υποθέσεις τους, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην παρακάτω θεματολογία και στις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο και προτείνοντας λύσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο με βάση την πολυετή εμπειρίας μας.

  • Ακίνητα
  • Εταιρίες
  • Κληρονομιές
  • Οικογενειακό δίκαιο
  • Πληρεξούσια
  • Εμπράγματες συμβάσεις
  • Ένορκες βεβαιώσεις
  • Πλειστηριασμοί
  • Πνευματική Ιδιοκτησία