Δράγιος Αθανάσιος

  • Γεννήθηκε στις Σέρρες και αποφοίτησε από το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο BORDEAUX Ι, στη Γαλλία στον τομέα του Κοινοτικού Δικαίου «DEA DROIT COMMUNAUTAIRE».
  • Από τον Οκτώβριο του 1995 έως τον Μάρτιο 1996 εργάστηκε στις Βρυξέλλες στη Διεύθυνση 4 για τον ανταγωνισμό στην Ε.Ε. με πρακτική εξάσκηση (stage) σε θέματα ανταγωνισμού. Άσκησε την δικηγορία στην Ελλάδα από το έτος 1993 έως το έτος 1998 και είναι συμβολαιογράφος Αθηνών, και μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΑΡ.ΔΡΑΓΙΟΥ» από το έτος 1999.
  • Είναι μέλος στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ), Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής και  εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου στον Οργανισμό Προώθησης Ενναλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών  (ΟΠΕΜΕΔ).
  • Εκπροσωπεί ως εισηγητής τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογό Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου σε ημεδαπά και διεθνή Συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες και
  • Εκπροσωπεί την Ελληνική Συμβολαιογραφία σε Διεθνείς επιτροπές , Ινστιτούτα και Οργανισμούς και διατελεί: 

– Εκτελεστικός Σύμβουλος (CONSEILLER GENERALE) και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην διεθνή Ενωση Συμβολαιογράφων (U.I.N.L.) από το 2019.

– Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συμβολαιογραφικών Μελετών (I.RE.NE).

      – Μέλος:

α) της Επιτροπής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογραφίας (U.I.N.L)

β) της ομάδας εργασίας για την πρόληψη ξεπλύματος κεφαλαίων (Lutte contre Le Blanchiment de capitaux) της Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογραφίας (U.I.N.L.)

γ) της ομάδας εργασίας Διαμεσολάβησης του Συμβουλίου Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.N.U.E.).

δ) της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Συμβολαιογραφικής Ιστορίας (Institut International D’ Histoire Du Notariat) που εκδίδει το διεθνές περιοδικό συμβολαιογραφικής ιστορίας (LE Gnomon). 

  • Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο μηνιαίο λογιστικό -φορολογικό-νομικό περιοδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ».
  • Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων-Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου από το έτος 2006 μέχρι το έτος 2021.  
  • Διετέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας για τη μελέτη και υποβολή νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων και τον Κώδικα Συμβολαιογραφικής Δεοντολογίας .
  • Διετέλεσε εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων-Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου στην ομάδα εργασίας «Αξιολόγηση Κινδύνου: Μη χρηματοπιστωτικός τομέας» για την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος/Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NRA).
  • Διετέλεσε:

– Μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Περιοδική έκδοση Σπουδαστηρίου Δημοσίου Δικαίου-Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών),

-Μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Νομική Επιθεώρηση (Τριμηνιαία έκδοση του Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής), 

-Μέλος της Συντακτικής Τακτικής Επιτροπής του Περιοδικού MEMOIRES & PERSPECTIVES (περιοδική έκδοση της ένωσης αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου) και

-Αντιπρόεδρος  του Συλλόγου αποφοίτων του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

-Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδος (PIERCE COLLEGE)