ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ελλάδα

Υπουργείο Δικαιοσύνης:
https://ministryofjustice.gr

Υπουργείο Οικονομικών:
https://www.minfin.gr

Κέντρο Ψηφιακής Εξυπηρέτησης:
https://www.gov.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:
https://www.gsis.gr

Ελληνικό Κτηματολόγιο:
https://www.ktimatologio.gr

Υποθηκοφυλακείο Αθηνών: 
http://www.ypothath.gr

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου:
https://enotariat.gr

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης:
https://www.notarius.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών:
https://www.dsa.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά:
www.dspeir.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης:
https://www.dsth.gr

Εθνικό Τυπογραφείο:
www.et.gr

Διεθνή

Συμβούλιο των Συμβολαιογράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://www.notariesofeurope.eu

Γαλλικός Συμβολαιογραφικός Σύλλογος:
https://www.notaires.fr

Διεθνής Ένωση Συμβολαιογράφων:
https://www.uinl.org

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβολαιογραφικών Ερευνών και Μελετών
http://fondation-irene.lu

Διάσκεψη της Χάγης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
https://www.hcch.net

Διεθνές Δικαστήριο
https://www.icj-cij.org

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβολαιογράφων
https://www.enn-rne.eu