«Η ηθική ακεραιότητα και η εντιμότητα είναι για το συμβολαιογραφικό λειτούργημα ότι το νερό για τη ζωή»

Zuan Vallet de Goytisolo
Επίτιμος πρόεδρος της διεθνής ένωσης συμβολαιογραφίας

Όραμα & Αξίες

Ο Αριστείδης Δράγιος που διετέλεσε συμβολαιογράφος από το έτος 1971 μέχρι το έτος 2007 και ήταν ιδρυτικό μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρίας μας, πίστευε ακράδαντα ότι ως δημόσιος λειτουργός οφείλει να ενεργεί αμερόληπτα ώστε να διασφαλίζει το σύννομο των συμβάσεων παράλληλα με το δημόσιο συμφέρον. Με αξίες την ακεραιότητα και το αίσθημα δικαίου υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια και επαγγελματισμό σε όλη του την πορεία.

Το όραμά του που παραμένει και το σημερινό όραμα της συμβολαιογραφικής εταιρίας μας, είναι η παροχή των υπηρεσιών μας με ανεξαρτησία και αμεροληψία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποφυγή χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων που μπορεί να ανακύψουν στη συναλλαγή.

Ως κύριος μοχλός στο σύστημα της «προληπτικής δικαιοσύνης» φροντίζουμε να προσφέρουμε συμβολαιογραφικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που συμβάλουν στην τήρηση της νομιμότητας και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Διατηρώντας τις αρχικές μας αξίες και το όραμά μας, επενδύουμε στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των ηλεκτρονικών μέσων, των ψηφιακών υπογραφών και τη χρήση του διαδικτύου, ώστε να παραμένουμε ευέλικτοι ως οφείλει ο σύγχρονος δημόσιος λειτουργός στα πλαίσια του ελευθέριου επαγγέλματος.

Ιστορικό

Η αστική Επαγγελματική εταιρεία Συμβολαιογράφων με την αρχική επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΙΟΣ» συστάθηκε το 2002 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1983, με έδρα την Αθήνα. To καταστατικό της υποβλήθηκε στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, όπου εγκρίθηκε με την από 10/9/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι η εταιρεία ενεγράφη στο ειδικό μητρώο Συμβολαιογραφικών εταιρειών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, με αριθμό 8 και έχει δημοσιευθεί στη Συμβολαιογραφική Επιθεώρηση Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2002.

Η είσοδος στο στίβο της συμβολαιογραφίας της Ελένης Δράγιου και η αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του συνιδρυτή Αριστείδη Δράγιου οδήγησαν στην από 31/5/2007 τροποποίηση του αρχικού καταστατικού με την επωνυμία της εταιρίας να διαμορφώνεται πλέον σε «Εταιρεία Συμβολαιογράφων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΥ». Το τροποποιημένο καταστατικό εγκρίθηκε με την από 5/6/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχει δημοσιευθεί στη Συμβολαιογραφική Επιθεώρηση Μαΐου -Ιουνίου 2007.