ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της Ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης της καθώς και των τροποποιήσεών τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση του κοινού για την Συμβολαιογραφική Εταιρία Αθανάσιος Δράγιος – Ελένη Δράγιου και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρία μέσα από την σχετική φόρμα. Οι πληροφορίες που τυχόν περιέχονται προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν τις προσφερόμενες συμβολαιογραφικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

  1. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικού περιεχομένου και οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών καθώς και των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και το περιεχόμενο δεν είναι υποκατάστατο επαγγελματικής συμβουλής. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχίες ή φθορές δεδομένων ή πληροφοριών που προέκυψαν από την χρήση της ιστοσελίδας.