«Η ηθική ακεραιότητα και η εντιμότητα είναι για το συμβολαιογραφικό λειτούργημα ότι το νερό για τη ζωή»

Zuan Vallet de Goytisolo
Επίτιμος πρόεδρος της διεθνής ένωσης συμβολαιογραφίας